Koncert s Pražskou komorní filharmonií v Praze, neděle 29. listopadu 2015

Ivan Pergler05. 12. 2015

Koncertní sbor Severáčku byl pozván k účasti na mimořádném koncertu Pražské komorní filharmonie pro Nadaci Olgy Havlové, který se uskutečnil v kostele sv. Šimona a Judy v Praze v neděli 29. listopadu 2015. Pro Severáček to opět byla skvělá hudební zkušenost, možnost si zazpívat v krásném sále a další navázání spolupráce s tímto tělesem světového jména.  Děti opět nezklamaly a předvedly všem divákům, mezi kterými nechyběla např. Dagmar Pecková, skutečně profesionální výkon. Po skončení koncertu sklidily slova uznání od všech účastníků.

Dík všem členům patří rovněž za jejich vystupování během zkoušek s orchestrem i během celého zájezdu.

Celé vystoupení zdokumentoval náš dvorní fotograf, K. Kašák – v brzké době budou jeho fotografie v galerii ke shlédnutí.

Komentáře