O sboru

Krásné dětské hlasy, vysoká umělecká úroveň a především úsměv a radost ze zpěvu – tím vším už více jak padesát let obdarovává své posluchače doma i za hranicemi SEVERÁČEK, liberecký dětský sbor ZUŠ.

Od svého založení v roce 1958 manželi Jiřinou a Milanem Uherkovými představuje Severáček velkou „sborovou rodinu“ – ve čtyřech přípravných odděleních a koncertním sboru nyní zpívá na dvě stě padesát děvčat a chlapců od čtyř do osmnácti let.

Za pět desítiletí trvání prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými  vítězstvími v domácích i zahraničních soutěžích mimo jiné 4x ve španělském Cantonigros, v estonském Pärnu, 2x v řecké Preveze a na Rhodosu, 2x na britském ostrově Jersey, 5x v belgickém Neerpeltu, ve francouzském Nantes a Tours, v italském Arezzu, ve slovinském Celju, ve švýcarském Winterthuru, 3x v Praze, nejnověji 3x v Bratislavě (celkem přes 30 prvenství).

Nadšené ovace publika provázely Severáček na třech kontinentech – ve dvaceti zemích Evropy, v Sýrii a Jordánsku, v USA, Kanadě, Jižní Koreji a také v Japonsku, kde sbor reprezentoval Českou republiku na Světové výstavě EXPO 2005. Severáček bývá též hostem Pražského jara – naposledy vystoupil se samostatným recitálem v r. 2013 – i dalších mezinárodních hudebních festivalů (např. Basilej, Paříž, Toronto, Bělehrad, Athény, Barcelona, Brno).

Severáček pravidelně natáčí pro rozhlas a televizi, na svém kontě má několik gramofonových desek a osm samostatných CD. Významná je jeho spolupráce s našimi předními orchestry, dirigenty i operními scénami (především s Divadlem F.X.Šaldy v Liberci).

V repertoáru sboru najdeme skladby všech slohových období od středověké hudby po současné, často experimentující sborové kompozice. Výrazný podíl tvoří úpravy lidových písní zpívaných převážně v originálním jazyce.

Léta prožitá v Severáčku poznamenala všechny jeho generace. Vedle stovek hudebních pedagogů je mezi bývalými členy také mnoho profesionálních hudebníků a pěvců, operní sólisty je možné slyšet nejen na našich předních operních scénách, ale též v Mnichově, Drážďanech nebo v Paříži.
Sbormistryní a uměleckou šéfkou Severáčku je Mgr. Silvie Pálková, absolventka Pardubické konzervatoře a Univerzity Hradec Králové. Je často zvána do porot našich a mezinárodních soutěží (Llangollen, Cantonigros ad.), organizuje sborové přehlídky a semináře, působí též jako sbormistryně smíšeného pěveckého sboru Ještěd a sólová zpěvačka.

MALÍ ZPĚVÁČCI

Přípravné oddělení MALÍ ZPĚVÁČCI je určeno předškolním dětem ve věku 4 až 6 let. Tato nejmladší severáčkovská „líheň“ čítá na 40 dětí, které zkouší jednou týdně 55 minut. Děti se naučí formou her nejen základům hlasové výchovy, ale též si osvojují první pojmy z hudební nauky, zlepšují si pohybové a rytmické dovednosti potřebné pro každého sborového zpěváčka. Každou poslední středu v měsíci si s dětmi mohou přijít zazpívat i jejich rodiče či prarodiče, společné zkoušky malých i velkých jsou zážitkem pro všechny zúčastněné. MALÍ ZPĚVÁČCI veřejně vystupují několikrát do roka, většinou v rámci velkých severáčkovských koncertů, na závěr školního roku pak pořádáme tradiční samostatný koncert MZ v kostele „U obrázku“ v Ruprechticích spojený s muzicírováním u táboráku.

Toto přípravné oddělení organizuje v prostorách ZUŠ Kruh přátel Severáčku.

Sbormistryněmi jsou Silvie Pálková a Radka Fryčová.

BROUČCI ZPĚVÁČCI I a II

Broučci zpěváčci jsou prostředním přípravným oddělením Severáčku určeným pro děti 1. a 2. tříd (Broučci I), resp. 2. a 3. tříd (Broučci II). Broučci zkoušejí dvakrát týdně po 65 minutách a celkem čítají více jak 60 dětí. V repertoáru Broučků jsou nejen lidové písně a koledy v úpravách Milana Uherka a Miroslava Raichla, ale také písňové cykly Petra Ebena a dalších oblíbených autorů. Děti si prohlubují znalosti z hudební nauky, rytmiky a hlasové výchovy a připravují se na náročnější práci v nejstarším

přípravném oddělení Plamínek. Kromě tradičních velkých koncertů Severáčku (vánoční a jarní), na nichž Broučci zpívají spolu s ostatními odděleními, mají také samostatná vystoupení při různých příležitostech v rámci regionu. Během roku je též čeká první víkendový koncertní zájezd ke spřátelenému sboru, který poté přivítáme na společném koncertu v Liberci, např. v rámci přehlídky MALÍ ZPĚVÁČCI.

Sbormistryněmi jsou Silvie Pálková a Radka Fryčová.

PLAMÍNEK SEVERÁČKU

Plamínek je čtvrtým a nejstarším přípravným oddělením Severáčku. Sdružuje děti od 4. do 6. třídy ZŠ. V současné době čítá Plamínek na 50 dětí, které úspěšně prošly předchozími přípravkami a nyní pokračují se zpíváním nejen na zkouškách (dvakrát týdně 65 minut), ale též jednou za 14 dní na hodinách individuální hlasové výchovy. Plamínci pravidelně vystupují v rámci tradičních koncertů Severáčku, zpívají také na samostatných koncertech po celé České republice v rámci recipročních kontaktů s jinými dětskými sbory. V květnu 2013 zpívaly děti Plamínku spolu s koncertním sborem na samostatném koncertu v rámci prestižního hudebního festivalu Pražské jaro. V březnu tohoto roku získal Plamínek 1. místo a zvláštní cenu poroty na soutěži přípravných oddělení „Zpíváme si pro radost“, která se konala v Turnově. Děti Plamínku vyrážejí každý rok na jaře na čtyřdenní soustředění do Oldřichova v Hájích a ty nejšikovnější pak čeká v létě čtrnáctidenní intenzivní soustředění spolu s koncertním sborem v Letařovicích. Po jeho zdárném absolvování postupují do koncertního sboru Severáčku.

Sbormistryněmi jsou Silvie Pálková a Radka Fryčová,

individuální hlasovou výchovu vede Ivana Koupilová.

Komentáře