Radka Fryčová

Radka Fryčová (*1977) se narodila v Liberci, kde byla členkou Severáčku v letech 1984 – 1995.

Studovala na SPgŠ Jeronýmova v Liberci (obor předškolní a mimoškolní výchova), dále pak na Konzervatoři v Pardubicích (obor sólový zpěv), zde byla také členkou souboru Rebelcanto, vedeného prof. M. Raichlem, dále na ETF UK v Praze (obor Evangelická teologie).

Po mateřské dovolené vyučovala hru na zobcovou flétnu na ZŠ Oblačná v Liberci.

Od září 2012 pracuje jako sbormistryně přípravných oddělení Severáčku.

Komentáře