Pozvání na členskou schůzi.

Ivan Pergler19. 04. 2017

 

Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku na Členskou schůzi, která se koná  dne        17. května 2017 v 18,00 hod. ve zkušebně Severáčku, v budově ZUŠ (Frýdlantská ul., 3. patro)

Program členské schůze:

1)      úvodní slovo, volba orgánů členské schůze

2)      zpráva o činnosti výboru KPS od minulé ČS

3)      zpráva revizní komise

4)      schválení účetní závěrky za rok 2016

5)      hodnocení akcí v uplynulém období, plán nových akcí ve školním roce 2017-18

6)      diskuze, závěr

Upozornění

Jednání členské schůze se mohou účastnit jen členové KPS (rodiče členů sboru, bývalí Severáci)  a pozvaní hosté.

Těšíme se na Vaši účast.  

Za výbor KPS Ivan Pergler, předseda 

Komentáře