VÁNOCE SE SEVERÁČKEM

Severáček20. 11. 2016


Termín konání události: 16.12.2016; 18:00 - 19:00 ; 17.12.2016; 11:00 - 12:00 ; 18:00 - 20:00 ;

Je zvykem, že v předvánočním období výrazně roste aktivita každého pěveckého sboru a nejinak je tomu v případě Severáčku. Letošní Vánoce se Severáčkem navazují  na loňský model tří vánočních koncertů a uskuteční se v pátek 16.12. a v sobotu 17.12.

Přijměte proto naše srdečné pozvání!

Adventní koncert | Pátek 16. prosince 2016, 18.00 | Kostel sv. Antonína Paduánského v Ruprechticích

Stejně jako před rokem zahájí Severáček vánoční cyklus koncertem v kostele, kam vánoční zpívání patří od nepaměti. V souladu s křesťanskými tradicemi zde zazní duchovní repertoár, od hudby renesanční až po soudobé sborové kompozice. Tento rok zazní poprvé v podání Severáčku Česká mše vánoční J. J. Ryby, která v provedení smíšených sborů patří neodmyslitelně k českým Vánocům. Dětské sbory ji uvádějí zřídka a pro děti Severáčku je to ojedinělá možnost zazpívat si repertoár, který jinak patří dospělým zpěvákům. Koncert je pořádán ve spolupráci se ZUŠ Liberec, konkrétně budete moci kromě Koncertního sboru Severáčku slyšet Komorní smyčcový orchestr ZUŠ.

Vstupenky za 150,- k prodeji před koncertem v kostele.

Vánoční matiné | Sobota 17. prosince 2016, 11.00 | Koloseum

I letos si budete moci na samostatném koncertu užít všechna přípravná oddělení Severáčku. Malí zpěváčci, Broučci i Plamínek potěší publikum nejen provedením českých a moravských koled ve scénické úpravě. Jak se zpívá ve známé koledě Adama Michny z Otradovic, bude to jistě velká Vánoční roztomilost.

Vstupenky za 200,- k dispozici na eVstupenka.cz

Slavnostní vánoční koncert | Sobota 17. prosince 2016, 18:00 | Koloseum

Vrcholem koncertního cyklu Vánoce se Severáčkem bude nepochybně tradiční koncert všech oddělení Severáčku. Zde se můžete těšit na samostatná vystoupení jednotlivých oddělení, ale i na oblíbené společné zpívání napříč věkovými kategoriemi. Kromě klasických českých koled zazní i celý cyklus B. Brittena Ceremony of Carols, ve kterém bude Koncertní sbor doprovázen harfistkou Markétou Doubravskou. Vrcholem večera se jistě stane tradiční uvedení Pastorelly iucundy, kde se k dětem Severáčku, sólistovi a hráčům orchestru připojí i bývalí členové sboru.

Vstupenky za 220,- k dispozici na eVstupenka.cz

Nechte si zpříjemnit předvánoční čas Vánoci se Severáčkem, těšíme se na Vás!

Komentáře