Pozvánka na Valnou hromadu KPS

Ivan Pergler11. 04. 2016

Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku na VALNOU HROMADU (dle nových stanov Členskou schůzi),              

která se koná dne 25. května 2016 v 18,00 hod. ve zkušebně Severáčku, v budově ZUŠ (Frýdlantská ul., 3. podlaží)

Program VALNÉ HROMADY:

1)      úvodní slovo, volba orgánů valné hromady

2)      zpráva o činnosti výboru KPS od minulé VH

3)      schválení nových stanov

4)      volba výboru KPS

5)      zpráva revizní komise

6)      schválení účetní závěrky za rok 2015

7)      hodnocení akcí v uplynulém období, plán nových akcí ve školním roce 2016-17

8)      diskuze, závěr

Upozornění

Jednání valné hromady se mohou účastnit jen členové KPS (rodiče členů sboru, bývalí Severáci)  a pozvaní hosté.

Těšíme se na Vaši účast.                                                                                                                                                       Za výbor KPS Ivan Pergler, předseda KPS

V příloze návrh nových stanov, dle současné legislativy.

Stanovy 2016

Komentáře