BROUČCI ZPĚVÁČCI NA FESTIVALU JARNÍ PÍSNIČKA

11 fotografií

V sobotu 15. dubna vyrazili po dlouhé době Broučci zpěváčci mimo Liberec a to na festival Jarní písnička v Mnichově Hradišti.

Festival má několik koncertů, na kterých se představí sbory různých věkových kategorií a pořádá jej dětský pěvecký sbor Zvonky. Sobotní koncert patřil menším dětem a sešly se zde přípravné sbory hostitelských Zvonků, pražské Radosti nebo semilské Jizerky a sbory z dalších měst.

Broučci zazpívali různorodý repertoár od Tlustého slona Bimbulína Miroslava Raichla po výběr z cyklu Hrátky se zvířátky Milana Uherka. Poté si šly děti sednout do sálu, aby si poslechly další sbory. Celý festival se nesl v příjemné atmoféře a dostalo se nám milého přijetí. Odměnou za zpívání bylo pro děti nachystané malé občerstvení a loutkové divadlo.

Společně s dětmi jsme odjížděli spokojení s pěknými zážitky.

 

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění