O KPS/Dokumenty

Kruh přátel Severáčku vznikl jako občanské sdružení rodičů a přátel Severáčku 3. prosince 1991. Pro chod sboru má vedle zřizovatele, kterým je Základní umělecká škola Liberec, neocenitelnou pomoc technickou i organizačně-administrativní. Jeho výkonným orgánem je výbor, který v současnosti pracuje ve složení: Lenka Holatová (předsedkyně), Silvie Langrová a Lenka Fričová (místopředsedkyně), Andrea Čančarová Houfková, Radka Fryčová, Ilona Kopecká, Miroslav Matuna, Petra Stejskalová, Georgie Svobodová, Monika Šourková a Radka a Dalibor Víchovi (členové).

Identifikační číslo: 46744134

Adresa: Kruh přátel Severáčku, z. s., Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1

Číslo účtu: 980682309/0800

Datová schránka: i2y8za7

Statutární zástupci: Lenka Holatová, předsedkyně; Mgr. Silvie Langrová, místopředsedkyně; Lenka Fričová, místopředsedkyně

Stanovy

Zápisy z valné hromady

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění