O KPS/Dokumenty

Kruh přátel Severáčku vznikl jako občanské sdružení rodičů a přátel Severáčku 3. prosince 1991. Pro chod sboru má vedle zřizovatele, kterým je Základní umělecká škola Liberec, neocenitelnou pomoc technickou i organizačně-administrativní. Jeho výkonným orgánem je výbor, který v současnosti pracuje ve složení: Lenka Holatová (předsedkyně), Silvie Langrová a Monika Šourková (místopředsedkyně), Andrea Čančarová Houfková, Radka Fryčová, Ilona Kopecká, Miroslav Matuna, Petra Stejskalová, Georgie Svobodová, Klára Batthyány a Radka Víchová (členové).

Identifikační číslo: 46744134

Adresa: Kruh přátel Severáčku, z. s., Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1

Číslo účtu: 980682309/0800

IBAN: CZ40 0800 0000 0009 8068 2309
BIC: GIBACZPX

Datová schránka: i2y8za7

Statutární zástupci: Lenka Holatová, předsedkyně; Mgr. Silvie Langrová, místopředsedkyně; Monika Šourková, místopředsedkyně

Stanovy – Kruh přátel Severáčku z. s.

Zápis z jednání výboru spolku – Kruh přátel Severáčku z. s. 18. 9. 2023

Zápisy z členské schůze

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění