Přípravná oddělení

MALÍ ZPĚVÁČCI

Přípravné oddělení MALÍ ZPĚVÁČCI, které zřizuje Kruh přátel Severáčku, je určeno předškolním dětem ve věku 4 až 6 let. Tato nejmladší severáčkovská „líheň“ čítá na 40 dětí, které se scházejí jednou týdně. Děti se učí hravou formou nejen základům hlasové výchovy, ale též si osvojují pojmy z hudební nauky, důraz je kladen na pohybové a rytmické činnosti. Každou poslední zkoušku v měsíci s dětmi mohou přicházet i rodiče či další příbuzní, aby si společně zazpívali a zamuzicírovali. Tyto společné zkoušky malých i velkých jsou zážitkem pro všechny zúčastněné. MALÍ ZPĚVÁČCI veřejně vystupují několikrát do roka, většinou v rámci velkých severáčkovských koncertů, na závěr školního roku mají i tradiční samostatný koncert v kostele Panny Marie U Obrázku v Liberci Ruprechticích.

Pravidelné zkoušky se konají každou středu od 16.30 do 17.25 hodin.

Sbormistryněmi jsou Silvie Langrová (Pálková) a Radka Fryčová.

BROUČCI ZPĚVÁČCI I a II

Broučci zpěváčci jsou prostředním přípravným oddělením Severáčku určeným pro děti 1. a 2. tříd (Broučci I), resp. 2. a 3. tříd (Broučci II). Obě oddělení Broučků zkouší dvakrát týdně a zpívá v nich dohromady na 60 dětí. V repertoáru Broučků nalezneme nejen lidové písně a koledy v úpravách Milana Uherka a Miroslava Raichla, ale také náročnější písňové cykly českých autorů. Hravou formou se děti také seznamují s hudební naukou, prohlubují si zásady hlasové výchovy a rytmické dovednosti. Tím vším se připravují na práci v nejstarším přípravném oddělení Plamínek. Kromě tradičních velkých koncertů Severáčku, na nichž Broučci účinkují, vystupují také na samostatných vystoupeních při různých příležitostech v rámci regionu. Během roku je též čeká víkendový koncertní zájezd ke spřátelenému sboru, se kterým pak Broučci koncertují i v Liberci.

Pravidelné zkoušky se konají každé úterý a čtvrtek od 15.40 do 16.50 hodin (Broučci I), resp. od 16.20 do 17.30 hod. (Broučci II).

Sbormistryněmi jsou Andrea Čančarová Houfková a Radka Fryčová.

PLAMÍNEK SEVERÁČKU

Plamínek je čtvrtým a nejstarším přípravným oddělením Severáčku. Sdružuje děti od 4. do 6. třídy základní školy. V Plamínku zpívá na 50 dětí, které zkouší dvakrát týdně a mají též jednou za 14 dní individuální hlasovou výchovu. Plamínek pravidelně vystupuje v rámci tradičních koncertů Severáčku, zpívá ale také na samostatných koncertech po celé České republice v rámci recipročních kontaktů s jinými dětskými sbory. V květnu 2013 zpívaly děti Plamínku spolu s Koncertním sborem na samostatném koncertu v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V březnu roku 2014 získal Plamínek 1. místo a zvláštní cenu poroty na soutěži přípravných oddělení „Zpíváme si pro radost“ v Turnově. Děti Plamínku mají své každoroční čtyřdenní soustředění v Oldřichově v Hájích, vybrané děti pak čeká v létě šestnáctidenní soustředění spolu s Koncertním sborem Severáčku v Letařovicích, kam po jeho zdárném absolvování postupují.

Pravidelné zkoušky se konají každé pondělí a pátek od 14.40 do 15.50 hodin. Jednou za 14 dní probíhají hodiny individuální hlasové výchovy.

Sbormistryněmi jsou Radka Fryčová a Silvie Langrová (Pálková).

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění