HISTORICKÉ FOTOGRAFIE – výběr

Historické fotografie | 14 fotografií

Album historických fotografií z různých období severáčkovské historie.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění