PRVNÍ ZKOUŠKY VŠECH ODDĚLENÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE – TĚŠÍME SE NA VŠECHNY DĚTI!

Silvie Langrová | 04. 09. 2017

Jednotlivá oddělení Severáčku začínají své zkoušky v novém školním roce 2017/18 takto:

MALÍ ZPĚVÁČCI  středa 20. 9. v 16.45 hod. (do 17.40 hod.)

BROUČCI I čtvrtek 7. 9. v 15.40 hod. (do 16.50 hod.), v úterý 5. 9. se koná informativní schůzka pro rodiče nových Broučků v 17.00 hod. v sále Severáčku

BROUČCI II čtvrtek 7. 9. v 16.20 hod. (do 17.30 hod.)

PLAMÍNEK pondělí 11. 9. v 14.40 hod. (do 15.45 hod.)

KONCERTNÍ SBOR pondělí 4. 9. v 16.00 hod. (1. a 2. ročník), resp. 17.00 hod. (do 18.30 hod.; skupina, která jede na zájezd na Slovensko do 19.00 hod.)

Na všechny děti se velmi těšíme!

Pravidelné časy zkoušek jednotlivých oddělení naleznete zde:

ZKOUŠKY všech oddělení SEVERÁČKU 2017-18

 

 

 

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění