3. REPREZENTAČNÍ PLES SEVERÁČKU JIŽ ZÍTRA!

Ivan Pergler | 20. 02. 2015

Pro informaci všem, kteří ještě váhají se svou účastí na zítřejším plesání bývalých Severáků a jejich příznivců, přikládáme v příloze program celé akce.
Vstupenky budou zítra v prodeji u vstupu, je možné obsadit i místa na balkonu, která nebyla v prodeji.
Příloha:
PROGRAM

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění