HLASOVÁ PRŮPRAVA/30. 3. – 10. 4.

Radka Fryčová | 31. 03. 2020

Milí Severáčci, nejen ti, co máte zapsaný předmět Hlasová průprava :-),

děkujeme vám za milé reakce a těšíme se, že si spolu opět na dálku zazpíváme.
1. Nejprve správné odpovědi na náš „jakobínský“ kvíz:
  1. jak se jmenuje postava v serenádě pana Bendy, kterou zpívá Terinka? Flóra
  2. které hudební nástroje se objevují na scéně? dvoje housle, klarinet, lesní roh, kontrabas
  3. jak se říká zpěvním ozdobám, které uslyšíte v podání Terinky? koloratury (tohle bylo asi nejtěžší)
  4. najdete na scéně nějaké zvíře? koťátko, ptáček v kleci u okna (+vycpaná zvířata vzadu ve třídě)
  5. tipovací otázka ze života Antonína Dvořáka: čím se původně vyučil? (možnosti: dlaždičem, řezníkem, pokrývačem)  řezníkem
  6. další, tentokrát gastronomická otázka: co měl Antonín Dvořák nejraději k jídlu? (možnosti: slepice na paprice, buřty s cibulí, uzené maso se šafránovou omáčkou a pivo) uzené maso se šafránovou omáčkou a pivo 🙂
  7. poslední otázka: který hudební skladatel se narodil v Litomyšli?  Nenechali jste se nachytat! Byl to samozřejmě Bedřich Smetana
 Zde je hitparáda úspěšných luštitelů:
1. místo – Janička a Maruška Stejskalovy
2. místo – Kristýnka Kellerová
3 místo – Anička Treuchelová a Danielka Sloupová (poslaly odpovědi ve stejný čas!)
 
Gratulujeme!!!
2. V Jakobínu budeme pokračovat – však nás čeká již v září premiéra!
Zde máte odkaz na nahrávku Jakobína, kde si od času 1’03 poslechněte modlitbu z 1. dějství, kterou budeme také zpívat.
První část je čtyřhlasá („Své hlavy v prachu skláníme“), od 1’48 pak následuje dvojhlas („My toužíme a strádáme“) – ten je lehčí, zkuste si tedy s notami tuto prostřední část zazpívat 🙂 Závěr modlitby je opět čtyřhlas („Ó máti svatá“)
Vše je v 9/8 taktu – počítáme jako ve 3 x 3 osminovém taktu (nebo jako 3/4 takt, přičemž nota čtvrťová s tečkou bude jako jedna doba).
Noty naleznete zde:
Také si zde poslechněte v jiném provedení školní scénu (od času 52’33). Na rozdíl od filmové verze je celá, tedy bez škrtů tak, jak zazní v divadle i na koncertě…
Dnes se spolu rozloučíme stylově – textem z Dvořákova Jakobína „jen ve zpěvu jsme našli sladkou úlevu“. Tak se mějte krásně a zpívejte si…
Vaše sbormistryně 🙂

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění