KPS aktuality

Ivan Pergler 17. 04. 2018

POZVÁNÍ NA ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku na Členskou schůzi, která se koná  dne  22.května 2018 v 18,00 hod. ve zkušebně Severáčku, v budově ZUŠ (Frýdlantská ul., 3. patro) Program členské schůze: 1)      úvodní slovo, volba orgánů členské schůze 2)      zpráva o činnosti výboru KPS od minulé ČS 3)      zpráva revizní komise 4)      schválení účetní závěrky za rok 2017 5)      hodnocení akcí v uplynulém období, plán nových akcí ve školním roce 2018-19 6)      změny ve výboru 7)      diskuze, závěr Upozornění Jednání členské schůze se mohou účastnit jen členové KPS (rodiče členů sboru, bývalí Severáci)  a pozvaní hosté.

více...
Ivan Pergler 19. 04. 2017

Pozvání na členskou schůzi.

  Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku na Členskou schůzi, která se koná  dne        17. května 2017 v 18,00 hod. ve zkušebně Severáčku, v budově ZUŠ (Frýdlantská ul., 3.

více...
Ivan Pergler 11. 04. 2016

Pozvánka na Valnou hromadu KPS

Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku na VALNOU HROMADU (dle nových stanov Členskou schůzi),               která se koná dne 25. května 2016 v 18,00 hod. ve zkušebně Severáčku, v budově ZUŠ (Frýdlantská ul., 3.

více...
Ivan Pergler 10. 04. 2015

Pozvánka na Valnou hromadu

Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku na valnou hromadu, která se bude konat dne 20.5.2015 v 18,00 hod. v budově ZUŠ , Frýdlantská ul., zkušebna Severáčku, 3.podlaží Program V.H.

více...
Ivan Pergler 02. 06. 2014

3. brigáda v Letařovicích

Dne 31.5. se uskutečnila poslední inzerovaná brigáda za účelem stavebních úprav v Bartošově mlýně. Byl z větší části proveden obklad provlhlých stěn v jídelně. Při slabé účasti rodičů – 4 pracovníci, nebylo možné obklad dokončit.

více...
Ivan Pergler 28. 05. 2014

2. brigáda v Letařovicích

V sobotu 24.5. se uskutečnila další brigáda dobrovolníků pro realizaci stavebních úprav v Bartošově mlýně. Byla provedena tepelná izolace a betonáž podlahy v jídelně. I přes nemalé potíže s dopravou betonu se v pozdních odpoledních hodinách podařilo dílo dokončit.

více...
Ivan Pergler 18. 05. 2014

Brigády v Bartošově mlýně

Dne 17.5. se konala 1.brigáda v Bartošově mlýně – stavební úpravy a nutné opravy objektu. Při nevelkém počtu dobrovolníků byl proveden velký kus práce – podařilo se natavit izolaci v celé ploše podlahy budoucí jídelny a z větší části navést vyrovnávací vrstvu štěrku, dále byly odstraněny havarijní porosty na Uherkově stezce a provedeny opravy odpadů v objektu.

více...
Martin Procházka 17. 04. 2014

Valná hromada KPS

Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku na valnou hromadu, která se bude konat dne 21.5.2014 v 18,00 hod. v budově ZUŠ , Frýdlantská ul., zkušebna Severáčku, 3.podlaží Program V.H.

více...
Ivan Pergler 03. 04. 2014

Květnové brigády v Letařovicích

Výbor KPS žádá všechny členy o pomoc při realizaci květnových brigád v Letařovicích. V příloze je uveden rozpis uvažovaných prací v rámci údržby  a přípravy na letní soustředění. Případnou pomoc, hlavně v odborných profesích, můžete nabízet telefonicky, nebo mailem panu Matunovi, nebo Perglerovi.

více...
Ivan Pergler 21. 10. 2013

Mimořádná valná hromada

Dne 25.9.2013 se uskutečnila mimořádná valná hromada Kruhu přátel Severáčku. V rámci programu VH byla odsouhlasena účetní závěrka za r. 2012, byly odsouhlaseny návrhy na změny stanov, doplněn výbor KPS atd. 

více...