MALÍ ZPĚVÁČCI, květen 2002

Silvie Langrová | 04. 05. 2017

O posledním květnovém víkendu roku 2002 se konal již pátý ročník festivalu MALÍ ZPĚVÁČCI. Tentokrát se jej zúčastnily tyto sbory: Barevné děti Šumperk, Pueri Gaudentes Praha, Bonifantes Pardubice, Klubíčko Loučná, Kopretinka Liberec, Lesněnky I Liberec a samozřejmě všechna přípravná oddělení Severáčku.

Pátý ročník festivalu měl opět nádhernou atmosféru. Níže si přečtěte povídání, které k pěti letům festivalu napsal Milan Uherek a ještě níže najdete program přehlídky i fotky (celou fotodokumentaci pak najdete v naší Fotogalerii).

Pět let malých zpěváčků

Dnes, po pěti zdařilých ročnících, je nám všem jasné, že vytvoření festivalu byl počin potřebný odborně i společensky a že vlastně nejde jen o ty tři dny v týdnu, kdy se děti setkají, ale že to vše pokračuje během celého roku výměnnými zájezdy sborů, přátelstvím a spoluprací sbormistrů (promiňte – hlavně sbormistyň!) i dětí – bydlí výlučně v rodinách.

Vyměňují se zkušenosti, noty, rodiny dětí se navštěvují po celý rok, ba i po další léta.

Ale hlavně: poznává se, že tzv. přípravné sbory nemusejí a hlavně ani nemají být jen dětským rezervoárem pro sbor „hlavní“ (nebo chcete-li „koncertní“), ale že mohou mít svůj specifický repertoár, své společenské vyžití a i přiměřenou koncertní činnost. Neměly by být také jen jakýmsi předzápasovým doplňkem na koncertě svého hlavního sboru – což se často pěstuje kvůli zvýšení návštěvnosti než pro hodnotu koncertu samého.

Festival ukazuje také, jak je dobré, když s těmito od počátku pracuje ten, kdo vede hlavní sbor, byť by měl pro přípravky na pomoc další spolupracovníky.

Ale v tomto výčtu všemožných „plus“ bychom málem vynechali to nejkrásnější: ono čisté štěstí, které prožívají účinkující i posluchači, nezkalené nemístnou ambiciózností „kdo je lepší“, která tak často doprovází soutěže těch starších, vyzpívaných dětí. Tady se děti snaží ne o to, aby byly „první“, ale aby svým zpěvem udělaly radost a potěchu. Proto zde nevládne tréma, nevraživost, zahořklost, tolik znevažující všechna ta dobře míněná soutěžní klání, která bohužel často kopírují svět, kde rozhodují „branky, body, vteřiny“.

A tak tedy, co to ti Malí zpěváčci jsou?

Třídenní setkání 10 – 12 přípravných oddělení pravidelně pracujících dětských sborů, vymyšlené a organizované libereckým Severáčkem a jeho sbormistry (Severáček má tři přípravná oddělení) za vydatné pomoci jeho ZUŠ, Kruhu přátel Severáčku a četných sponzorů, které se uskuteční vždy poslední víkend v květnu.

Páteční a sobotní večer je věnován koncertům v krásném sále ZUŠ, kde sbory poslouchá jen obecenstvo, ale stejně se ona půlka sborů sejde při společných zpěvech. Zto v sobotu odpoledne se zaplní liberecké hlavní náměstí dětmi i posluchači, aby se každý sbor představil krátkou ukázkou, ale také, aby si zazpíval veškeré skladby společně.

To nejpěknější přijde nakonec: v nedělním dopoledni se všechny sbory rozmístí na ochozy čtyřpatrového krytého atria ZUŠ a jako na kolotoči se pěkně posouvají, aby se v přízemí na praktikáblech předvedly obecenstvu i všem sborům, které je krásně vidí a slyší shora. A mezitím několikrát společně zazpívá celé atrium doprovázené již tradičně kvartetem lesních rohů z pardubické konzervatoře. Architekti naší překrásné školy ani nemohli tušit, jak ideální akustický a vizuální prostor navrhli.

Repertoár celého festivalu je volný, dány jsou jen společné písně. Decentní „cenzůrka“ pořadatelů dbá pouze na to, aby se příliš neopakovaly stejné tituly a také aby se nesklouzlo do žánru, který je vlastní spíše populární televizní obrazovce než sborovému zpěvu.

Mezi jednotlivými koncerty mají děti dostatek příležitosti, aby s rodinou, která je hostí, poznaly zajímavosti Liberce a jeho okolí (a je co poznávat!)

Na závěr malá statistika:

Za pět let se tu vystřídalo 18 sborů z celé republiky, zpívalo celkem 1 500 dětí na 25 koncertech, v hledišti či na volném prostranství si děti přišlo poslechnout několik tisíc posluchačů.

Zaznělo více než 600 skladeb od více než 30 autorů – je obdivuhodné, že i pro tento stupeň vyspělosti lze najít kvalitní a pestrý repertoár!

Zájem sborů se účastnit zdaleka převyšuje možnosti festivalu, a tak se na nás nezlobte, jestliže se dostanete do „záznamníku“ na léta příští.

Co ale je stále možné – a jsme přesvědčeni, že i velmi prospěšné: přijet jako pozorovatel si sbory poslechnout, setkat se s lidmi stejné posedlosti a odvézt si nejen dojmy, ale i partitury skladeb, které by obohatily váš sborový život. Stačí se včas přihlásit!

Jiřina Uherková, zakladatelka Severáčku, jejíž památce je tento festival věnován a jejímuž srdci byli nejbližší právě ti nejmenší, by měla určitě radost z toho, jak zodpovědně se věnují naši sbormistři těmto „malým zpěváčkům“.

Jejich kvalita, umělecká i lidská určuje další rozvoj celého našeho sborového života.

Milan Uherek, umělecký poradce Severáčku

Program přehlídky MALÍ ZPĚVÁČCI 2002

Všechny fotografie z přehlídky naleznete zde.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění