Mimořádná valná hromada

Ivan Pergler21. 10. 2013

Dne 25.9.2013 se uskutečnila mimořádná valná hromada Kruhu přátel Severáčku.

V rámci programu VH byla odsouhlasena účetní závěrka za r. 2012, byly odsouhlaseny návrhy na změny stanov, doplněn výbor KPS atd.  Zápis z valné hromady je v příloze.

Výbor KPS děkuje všem účastníkům valné hromady za klidný a pracovní průběh.

Přílohy:

Komentáře