Návštěva dětských sborů z Nové Paky a Šumperka

Ivan Pergler | 17. 05. 2016

Minulý víkend od 13. do 15.5. hostila přípravná oddělení Severáčku dětské sbory z Nové Paky a Šumperka. V pátek 13.5. v podvečer se uskutečnil krásný společný koncert v budově ZUŠ za velké divácké účasti. Po koncertu následoval bohatý raut – velký výběr dobrot od rodičů přípravných oddělení.

V sobotu dopoledne byl pro všechny připraven výlet na Ještěd za krásného počasí. V podvečer odjeli hosté z Nové Paky, v neděli dopoledne  pak sbor ze Šumperka. Během víkendu došlo ke společným setkáním sbormistrů a dalšího doprovodu na společném obědě u Silvy Pálkové a po derniéře divadelního představení, ve kterém tak úspěšně vystupovaly členky hlavního sboru.

Výbor KPS děkuje touto cestou všem, kteří se podíleli na úspěšném pobytu našich hostů – hlavně rodičům, kteří ubytovávali děti, kteří opět připravili spoustu dobrot pro společný raut, našim sbormistryním za perfektní přípravu i všem členům KPS za pomoc při organizaci.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění