Odkaz na nové příspěvky

Ivan Pergler | 17. 07. 2015

Upozorňuji rodiče a členy KPS, že byly do uzamčených rubrik vloženy nové příspěvky.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění