Ohlédnutí za květnovými akcemi Severáčku

Ivan Pergler | 13. 05. 2016

V neděli 8.5. účinkoval Komorní sbor Severáčku při slavnostním shromáždění ke dni osvobození v parku na Štefánikově náměstí. Za krásného počasí před zastupiteli města i kraje a dalšími významnými hosty opět členové sboru vzorně reprezentovali. Odměnou jim byly růže z rukou primátora města.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění