OZNÁMENÍ

Martin Procházka | 18. 11. 2013

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme,
že po těžké nemoci se do muzikantského nebe
odebral varhaník, bývalý korepetitor a klavírista
Severáčku, pan Lukáš Trykar.
Poslední rozloučení se uskuteční v pátek
22.11.2013 v 10,00 hodin v arciděkanském kostele
Sv. Antonína Velikého v Liberci na Sokolovském náměstí.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění