Poděkování za peněžní dary

Ivan Pergler23. 02. 2015

Touto cestou by chtěl výbor KPS poděkovat panu Jakubu Rejlkovi za poskytnutí peněžního daru na činnost pěveckého souboru Severáčku.
Na jeho žádost uveřejňujeme v sekci KPS – dokumenty – číslo účtu pro případné další dárce.

Komentáře