Poděkování za peněžní dary

Ivan Pergler | 23. 02. 2015

Touto cestou by chtěl výbor KPS poděkovat panu Jakubu Rejlkovi za poskytnutí peněžního daru na činnost pěveckého souboru Severáčku.
Na jeho žádost uveřejňujeme v sekci KPS – dokumenty – číslo účtu pro případné další dárce.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění