Poděkování

Martin Procházka | 07. 03. 2014

2. ples Severáčku je úspěšně za námi.  Kladné ohlasy zazněly již v odpolední části, věnované těm nejmenším zpěváčkům. V průběhu odpoledne předala zástupkyně nadace Syner sponzorský dar ve výši 50.000,- Kč na podporu dětského pěveckého sboru.

Večerní část pro dospěláky měla hladký a bezkonfliktní půběh. Pro návštěvníky byl připraven pestrý program, kdy byly předvedeny ukázky společenských tanců, vystoupení hlavního sboru Severáčku s netradičním repertoárem i předpůlnoční módní přehlídka sálových sester z Liberecké nemocnice. Taneční část večera doprovázel perfektní Big ´O´ Band.  Výbor KPS by chtěl velice poděkovat sponzorovi Nadaci Syner za velkorysý dar, dále patří poděkování všem, kteří se zasloužili o přípravu a zdárný průběh této akce. 

Ve fotogalerii jsou obě části plesu zdokumentovány.

Přílohy:

Video z 2. plesu Severáčku

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9BCqVSMj_iw[/youtube]

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění