POZVÁNÍ NA ČLENSKOU SCHŮZI

Ivan Pergler | 17. 04. 2018

Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku na Členskou schůzi, která se koná  dne  22.května 2018 v 18,00 hod. ve zkušebně Severáčku, v budově ZUŠ (Frýdlantská ul., 3. patro)

Program členské schůze:

1)      úvodní slovo, volba orgánů členské schůze

2)      zpráva o činnosti výboru KPS od minulé ČS

3)      zpráva revizní komise

4)      schválení účetní závěrky za rok 2017

5)      hodnocení akcí v uplynulém období, plán nových akcí ve školním roce 2018-19

6)      změny ve výboru

7)      diskuze, závěr

Upozornění

Jednání členské schůze se mohou účastnit jen členové KPS (rodiče členů sboru, bývalí Severáci)  a pozvaní hosté.

Těšíme se na Vaši účast.  

Za výbor KPS Ivan Pergler, předseda 

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění