Pozvání na členskou schůzi

Ivan Pergler | 15. 05. 2019

Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku na Členskou schůzi, která se koná  dne  22.května 2019 v 18,00 hod. ve zkušebně Severáčku, v budově ZUŠ (Frýdlantská ul., 3. patro)

Program členské schůze:

1)      Úvodní slovo předsedkyně KPS a sbormistryně, volba orgánů valné hromady (předseda členské schůze, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel)

2)      Zprávy o činnosti výboru KPS od minulé čl. schůze dosud

3)      Zpráva kontrolní komise

4)      Schválení účetní závěrky za rok 2018

5)      Hodnocení akcí v uplynulém období

6)      Plán nových akcí ve školním roce 2019-20

6)      Změny ve výboru, revizní komisi – volby nových členů

7)      Diskuze, závěr

Upozornění

Jednání členské schůze se mohou účastnit jen členové KPS (rodiče členů sboru, bývalí Severáci)  a pozvaní hosté.

Těšíme se na Vaši účast.  

Za výbor KPS Lenka Holatová, předsedkyně

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění