Program koncertního sboru do konce školního roku

Martin Procházka | 13. 02. 2014

V příloze je rozpis připravovaných akcí koncertního sboru Severáčku v tomto školním roce.

Další přílohy obsahují návratky k soustředění koncertního sboru v Radostíně a k soustředění Plamínku v Oldřichově.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění