PROHLÁŠENÍ SEVERÁČKU, LIBERECKÉHO DĚTSKÉHO SBORU ZUŠ

Silvie Langrová | 15. 12. 2015

ROZHODNUTÍ NADAČNÍHO FONDU PROTI KORUPCI NÁS HRUBĚ POŠKOZUJE, PROTO PODNIKÁME KROKY K PRÁVNÍ OČISTĚ

Jsou zprávy, které člověka nemile překvapí nebo zaskočí, ale té z konce minulého týdne se opravdu nechce věřit. Informace, že Nadační fond proti korupci udělil cenu za odvahu bývalé manažerce sboru Janě Průškové, která „v dětském sboru údajně poukázala na podivné nakládání s penězi a odhalila existenci černého fondu“, je pro nás všechny doslova šokující.

Jana Průšková nastoupila do Severáčku jako manažerka počátkem roku 2008. Jejím úkolem bylo obstarávat finanční prostředky od sponzorů a zajišťovat tak peníze na činnost souboru a současně pokrýt vlastní mzdové požadavky. V porovnání s tím, kolik prostředků za tu dobu získala za reklamy či dary, dosáhly náklady na její plat dvojnásobné výše.

Jako nezisková organizace jsme si proto její „služby“ za těchto okolností už nemohli dál dovolit. Návrh na poloviční úvazek nebo fakturovanou spolupráci neakceptovala a dokonce odmítla příspěvek jednoho ze sponzorů. Valná hromada v květnu 2013 za účasti členů Kruhu přátel Severáčku a rodičů její pozici zrušila, proto obdržela výpověď se zákonnou lhůtou. V průběhu této doby přestala zcela docházet do zaměstnání a spolupracovat, odmítla předložit nejen veškeré účetní doklady, ale také vrátit svěřený majetek včetně pokladní hotovosti i přístupu k bankovnímu účtu. Proto také dostala okamžitou výpověď, jejíž neplatnost se snažila napadnout podáním trestního oznámení. To navíc rozšířila o údajné důkazy o existenci podivného hospodaření černého fondu v našem souboru. Právem se domníváme, že z její strany šlo jednoznačně o akt msty a zhrzenosti.

Okresní soud v Liberci, po odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem a před několika dny i Nejvyšší soud ČR rozhodly, že její výpověď je z hlediska hrubého porušení pracovních povinností platná.

Vyšetřováním tzv. černého fondu se zabývaly orgány činné v trestním řízení, které sice zjistily určitá pochybení v evidenci účetnictví, ale rozhodně nikoliv trestní odpovědnost či tunelování. Tento „černý fond“ byla ve skutečnosti pokladna, do níž přispívali rodiče dary ve výši stokorun a v níž bylo maximálně několik tisíc korun. Tyto prostředky se operativně využívaly na nákup kytic, mašlí, vázanek, občasného proplacení taxíků po večerních koncertech, městské hromadné dopravy a další běžný provoz. Paradoxní však při tom je, že Jana Průšková tento „černý fond“ sama po dobu pěti let spravovala! Pokud by v něm tedy byly jakékoliv zásadní nesrovnalosti, musely by být její vlastní!

Vzhledem k těmto průkazným a nezpochybnitelným informacím nemůžeme uvěřit tomu, jak tragikomickou roli sehrál v této kauze Nadační fond proti korupci. Sbormistryni a místopředsedkyni Kruhu přátel Severáčku Silvii Pálkové sice adresoval mail s žádostí o vyjádření, ale když mu na něj neodpověděla, považoval jeho zástupce, analytik a ředitel Petr Soukenka, zřejmě celou záležitost za vyřízenou. Je neuvěřitelné, že nevyužil poté ani jediné z mnoha dalších možností ověřit si reálný stav a pravdivost informací ať u policie ČR, nebo přímo u dalších statutárních zástupců Severáčku.

Naopak, když se s ním po čase chtěli tito zástupci setkat, kategoricky a nelogicky odmítl schůzku s předsedou Kruhu přátel Severáčku Ivanem Perglerem, jakkoliv nezatíženým minulostí. Navíc jeho zpochybňování právního řádu České republiky a rozhodnutí tří soudních instancí i práce policejních orgánů v současné době v médiích přirovnáním ke kauze pražské Opencard, je nedůstojné a zcela nesmyslné.

Rozhodnutí Nadačního fondu proti korupci považujeme za naprosto mylné, neopodstatněné a hrubě poškozující náš sbor, neboť se zakládá na zcela lživých a účelově překroucených argumentech – navíc nikdy neprokázaných (!) – Jany Průškové. Vzhledem k tomu, že bylo poškozeno dobré jméno Severáčku na veřejnosti i v očích sponzorů, podnikli jsme už kroky k právní očistě.

Nikdo z nás se do Severáčku nepřišel obohatit a jeho chodu a činnosti obětujeme mnoho ze svého volného času. Náš cíl zůstává stále stejný – navazovat na úspěšnou tradici, maximálně podporovat děti v Severáčku, aby svými skvělými pěveckými výkony těšily posluchače doma i v zahraničí. Nemáme co skrývat nebo tajit a své hospodaření můžeme kdykoliv doložit. Teď bude řada na Nadačním fondu proti korupci, aby orgánům činným v trestním řízení předložil důkazy, které nás tak neprávem očernily.

 

V Liberci, 15. prosince 2015

 

Za Kruh přátel Severáčku:

 

Silvie Pálková                                   Ivan Pergler                                      Miroslav Matuna

místopředsedkyně                               předseda                                                místopředseda

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění