Setkání bývalých členů v Letařovicích 21. září 2013 …

Martin Procházka | 13. 09. 2013

…spojené se slavnostním odhalením pamětní desky manželům Uherkovým a koncertem v kostelíčku.

Přílohy:

  • program koncertu
  • dopis bývalým členům Severáčku + časový harmonogram
  • pozvánka
  • noty

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění