SEVERÁČEK POŘÁDÁ NÁBORY DO VŠECH PŘÍPRAVNÝCH ODDĚLENÍ

Silvie Langrová | 25. 05. 2021

CHCETE ZPÍVAT S NÁMI? Staňte se součástí naší velké zpívající sborové rodiny SEVERÁČKU a přijďte mezi nás.

Severáček přijímá nové šikovné zpěváčky do přípravných oddělení Malí zpěváčci, Broučci zpěváčci I & II a Plamínek.

Nábory probíhají v ZUŠ (3. patro, sál Severáčku) ve dnech 31. 5. – 11. 6. 2021 vždy od 13.00 do 18.00 hodin.

Termín si můžete zarezervovat předem společně s vyplněním přihlášky na webu ZUŠ Liberec (do přihlášky zadejte: hudební obor, sborový zpěv) či přihlášku vyplnit na stránkách Severáčku a termín, ve  kterém můžete přijít, zapsat do poznámky.

K zápisu si děti připraví 1 lidovou písničku.

Moc se již na Vaše děti těšíme a doufáme, že se budeme potkávat v novém školním roce na akcích Severáčku.

Více informací naleznete zde:

Severáček – leták na nábory

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění