Plamínek 24

JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PLAMÍNKU V ZUŠ

Silvie Langrová | 13. 02. 2024

V sobotu 9. a v  neděli 10. března se koná tradiční jarní soustředění Plamínku v Základní umělecké škole v Liberci. Kromě nácviku nové...

PLAMÍNEK ZAZPÍVÁ V POLSKU S KRKONOŠSKOU FILHARMONIÍ

Silvie Langrová | 13. 02. 2024

Nejstarší přípravný sbor Severáčku Plamínek dostal pozvání z polské obce Podgórzyn nedaleko Jelení Hory, aby se účastnil slavnostního koncertu, v jehož programu zazní premié...

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění