ABSOLVENTSKÝ KONCERT SEVERÁČKU aneb KONCERT „NA ODCHODNOU“

Silvie Langrová | 14. 06. 2016
16. 06. 2016 18:00 - 19:15

Ve čtvrtek 16. června 2016 vystoupí v 18.00 hod. Koncertní sbor Severáčku v obřadní síni liberecké radnice v rámci Absolventského koncertu ZUŠ s názvem „Koncert na odchodnou“.  Je to jedno z posledních vystoupení sboru ve školním roce 2015/16 a zároveň rozloučení s nejstaršími členy Severáčku. V programu zazní díla českých i světových skladatelů pod taktovkou Silvie Pálkové za doprovodu klavíristky Evy Dvořákové. Zvláštností koncertu jsou skladby, které sbor uvádí na přání nejstarších členů – absolventů a které sbor na běžných koncertech neuvádí. V programu též zazní dvě premiéry nově nastudovaných skladeb.

Program koncertu naleznete zde:

Severáček – program absolventského koncertu

Koncert pořádá ZUŠ Liberec. Srdečně zveme všechny rodiče a přátele sboru.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění