Valná hromada KPS

Martin Procházka | 17. 04. 2014
21. 05. 2014 18:00

Výbor KPS zve všechny členy Kruhu přátel Severáčku
na valnou hromadu,
která se bude konat dne 21.5.2014 v 18,00 hod. v budově ZUŠ ,
Frýdlantská ul., zkušebna Severáčku, 3.podlaží

Program V.H.

  1. úvodní slovo, volba orgánů V.H.
  2. zpráva o činnosti výboru KPS od 25.9.2013
  3. doplnění výboru KPS
  4. zpráva revizní komise
  5. schválení účetní závěrky za r. 2013
  6. hodnocení akcí v uplynulém období, plán nových akcí ve školním roce 2014-15
  7. Letařovice – stav, příprava soustředění
  8. diskuze,závěr

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění