Vánoční koncert Severáčku

Ivan Pergler | 05. 12. 2018

Jako každý rok, tak i ten letošní, pořádá Kruh přátel Severáčku Vánoční koncert dne 8.12.2018 v sále Kolosea od 17 hod. V letošním roce 60. výročí založení dětského sboru Severáček pořádáme koncert všech přípravných oddělení i hlavního sboru v jednom programovém večeru. Po koncertu bude možné využít fotografování pro PF 2019 i na společná foto. Občerstvení před koncertem i po něm je zajištěno.

Poslední vstupenky je možné ještě zajistit na evstupence.

Další koncert Tříkrálový se bude konat dne 5.1.2019 v 18 hod. v divadle F.X. Šaldy.

Předprodej bude zaháje rovněž přes evstupenku.

Poslední koncert v rámci Vánočních svátků připravujeme v kostele sv. Bonifáce dne 6.1.2019.

Na všechny tyto akce Vás srdečně zveme a do nového roku přejeme jen samou pohodu.

 

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění