Vyjádření výboru KPS k udělení ceny za odvahu!?

Ivan Pergler | 10. 12. 2015

Výbor Kruhu přátel Severáčku se zásadně distancuje od udělení ceny za odvahu Nadačním fondem proti korupci bývalé manažerce KPS Janě Průškové. Tvrzení, která jsou uvedena ve zdůvodnění tohoto ocenění jsou účelová, překroucená a lživá s cílem poškodit dobré jméno Severáčku, Kruhu přátel Severáčku i sbormistryně Silvie Pálkové. Je s podivem, že toto ocenění udělil Protikorupční fond na základě jednostranných informací – tak postupují bulvární deníky a ne snad tato dost potřebná instituce. Je třeba zdůraznit, že ve sporech, které Jana Průšková vedla proti KPS, soudy všech instancí daly v konečném rozhodnutí za pravdu KPS, který soud s bývalou manažerkou vyhrál. Taktéž Policie ČR, která případ šetřila z popudu Jany Průškové, jej odložila s odůvodněním, že se žádný trestný čin nestal.

Dnes ráno Silvie Pálková písemně oslovila ředitele Protikorupčního fondu a požádala o okamžitou schůzku.
Výbor KPS se bude proti této štvavé kampani bývalé manažerky a napadení dobrého jména Severáčku bránit soudní cestou a požadovat náhradu škod, které tato kampaň může způsobit v době, kdy sháníme sponzory a žádáme o dotace na plánovanou mezinárodní soutěž pěveckých dětských sborů v Kanadě.

Ještě upozorňujeme, že jméno Severáček bylo zneužito i při odesílání podvodných e-mailů z adres severacek@post.cz a severacek@info.cz na adresy rodičů dětí.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění