Vystoupení koncertního sboru Severáčku na Vánočním koncertu Big ´O´ Bandu v Divadle F. X. Šaldy

Ivan Pergler | 13. 12. 2015

V pátek 4. prosince 2015 se konal v Divadle F. X. Šaldy Vánoční koncert Big ´O´ Bandu.

Jedním z hostů byla i část koncertního sboru Severáčku, který zazpíval společně s orchestrem řízeným Markem Ottlem několik známých vánočních melodií a vystoupil i v samostatné části. Dalšími hosty byli zpěvák Jan Kříž a Českolipský dětský sbor. Celý koncert před vyprodaným hledištěm trval téměř 3 hodiny. V závěrečné skladbě Imagine na závěr koncertu, kterou předvedly děti s Janem Křížem, sklidily obrovský aplaus.

Po velkém úspěchu Koncertu  s komorním souborem Pražské filharmonie v Praze 29.11., předvedly děti vysokou úroveň v naprosto odlišném žánru muziky. Velký dík patří opět sbormistryni Silvii Pálkové, za její perfektní práci se sborem, i ostatním členům KPS, kteří se neustále podílí na všech přípravách a organizaci těchto akcí.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění