Zájezd Broučků do Prahy

Andrea Čančarová Houfková | 29. 04. 2015

Broučci zpěváčci se v pátek 24. dubna vydali na svůj první zájezd ke sboru Kamarádi do Prahy. Pro většinu dětí to byla první zkušenost vycestovat bez rodičů a zvládnout pobyt v cizí rodině některého zpěváčka z Kamarádů.  Velkým zážitkem byla hned cesta do Prahy – Čakovic, protože jsme jeli žlutým autobusem Student agency a dokonce i pražským metrem. Po cestě si děti zazpívali skoro celý repertoár Broučků a potěšili tím celý autobus MHD. V podvečer jsme dorazili do Čakovického zámku, kde se děti rozdělily do rodin.

V sobotu nás přivítalo krásné slunečné počasí a všichni jsme vyrazili do Botanické zahrady v Tróji. Ve skleníku Fata Morgana nás uchvátili krásní motýli (měli jsme možnost vydět jak se líhnou), exotické rostliny a akvárium s rybami.  Poté na nás čekala paní průvodkyně na venkovní expozici. Děti se dozvěděly zajímavosti o některých vzácnějších druzích květin a stromů. Současně měly možnost ochutnat bylinku, ze které se vyrábí ústní voda a také tak chutnala.

Po odpoledním odpočinku v rodinách jsme se již všichni sešli v Čakovickém zámku na zkoušku a festivalový koncert. Na koncertě vystoupil nejmladší přípravný sbor Cameraty – Starší Broučci, po nich zpívali Kamarádi a závěr koncertu patřil našim Broučkům zpěváčkům. Poprvné v tomto roce jsme zpívali skoro všechny písničky, které jsme se naučili a děti je všechny bravurně zvládly . Celý koncert měl u diváků a rodičů velké ohlasy. Tímto děkujeme i Evě Myslivcové, která nás doprovodila na příčnou flétnu.  Po vystoupení následoval raut, který připravily rodiny našich hostitelů a také nechyběla zábava a několik her, kde si děti mohly např. vyrobit zvířátko z balónků.

Neděle patřila odpočinku a programu v hostitelských rodinách, aby se děti mohly lépe seznámit a pohrát si s novými kamarády. V odpoledních hodinách se Broučci plni nových zážitků vydali žlutým autobusem zpět k domovu.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění