Zájezd Plamínku do Šumperku

Ivan Pergler | 24. 10. 2015

Zpráva pro všechny rodiče dětí – účastníků zájezdu.

Všichni dorazili v pořádku, koncert se vydařil a děti jsou v rodinách.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění