ZÁVĚREČNÝ DÍL DENÍKU ZE SOUSTŘEDĚNÍ PLAMÍNKU V OLDŘICHOVĚ

Silvie Pálková09. 03. 2015

Přečtěte si závěrečný díl povídání o soustředění Plamínku v Oldřichově v Hájích z pera Radky Fryčové:

Poslední den soustředění nás přivítalo nesmělé březnové sluníčko a my se po tradiční nedělní snídani (s výbornou vánočkou!) sešli na závěrečné zkoušce. Během dopoledne jsme si již za klavírního doprovodu Evy Dvořákové postupně zazpívali všechno, co jsme od čtvrtka pilně procvičovali – kromě Gramofonových písniček Miroslava Raichla a prvního letošního trojhlasu „Černé oči“ jsme se naučili také krásný Menuet (původně pro flétnu) G.F.Händela. Na úplný závěr soustředění nechybělo také poděkování všem, kteří se na něm podíleli organizačně – velký dík patří zejména skvělému a sehranému „týmu“ výboru KPS, paní Vrbové z ubytovny v Oldřichově, která spolu s panem kuchařem poskytla nám i dětem perfektní zázemí a samozřejmě všem dětem i rodičům, kteří nám své děti svěřili na prodloužený víkend (a třeba si i trošku odpočinuli…). Po obědě jsme ještě doladili poslední úklid v pokojích, část rodičů si své děti odvezla přímo z ubytovny a s ostatními dětmi jsme se do Liberce dopravili opět vláčkem. Popřáli jsme si hezký zbytek neděle – na viděnou při pondělní zkoušce Plamínku 🙂

PS: podle ohlasů dětí se jim soustředění moc líbilo, většina z nich se v pondělí ráno vzbudila s tím, že mají po snídani zkoušku 🙂 a tak to má být – čas, který strávíme společně nejen zpíváním, nám vždycky hrozně rychle uteče…

Komentáře