OHLÉDNUTÍ ZA KRÁSNÝM JARNÍM KONCERTEM SEVERÁČKU

Silvie Pálková17. 05. 2017

Pojďte si společně s námi připomenout nádhernou atmosféru letošního Jarního koncertu Severáčku prostřednictvím fotografií Karla Kašáka, k nahlédnutí je i program koncertu s povídáním sbormistryně Silvie Pálkové. Výběr z fotografické reportáže z prken, která znamenají svět či z parteru a foyeru divadla naleznete v naší fotogalerii, kompletní sérii fotek naleznete v externí fotogalerii zde.

Jarní koncert Severáčku 2017 byl jistě pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Se svým repertoárem se představila všechna oddělení Severáčku od Malých zpěváčků po Plamínky. Jedním z vrcholů koncertu byl závěr první poloviny koncertu, kde se představila nejen přípravná oddělení, ale i Koncertní sbor, aby společně provedli skladbu Jiřího Berkovce Vítej, máji za doprovodu klavíristky Evy Dvořákové pod taktovkou Silvie Pálkové. Publikum náročnou, ale výborně provedenou suitu ocenilo dlouhotrvajícím potleskem.

Druhá polovina se nesla zcela ve znamení Koncertního sboru Severáčku a publikum jej zde mohlo ocenit v několika polohách. Na koncertu zaznělo i několik sborových premiér, mimo jiné náročná skladba Zdeňka Lukáše Poselství hudby, Hurníkova Studánka i lidové písně v provedení Komorního dívčího sboru. Závěr koncertu pak patřil “lehčí” múze (Sing, sing, sing a Oh, Happy Day) a děti Severáčku tak mohly předvést i taneční kreace. Publikum nechtělo pustit severáčkovské děti z pódia a vyžádalo si svým potleskem dva přídavky. Pocit z dobře odvedené práce a ocenění publika jsou pro děti i jejich sbormistryně tou nejlepší odměnou za stovky hodin strávených na zkouškách a soustředěních.

Výbor Kruhu přátel Severáčku děkuje touto cestou všem partnerům koncertu, rodičům zúčastněných dětí i všem, kdo přispěli k bezchybné organizaci koncertu.

program Jarní koncert 2017

 

Komentáře