TAKOVÉ BYLY VÁNOCE SE SEVERÁČKEM…

Severáček19. 12. 2016

Hej, mistře! Vstaň, mistře! Hlásím, že nám právě skončil poslední, čtvrtý, koncert naší úspěšné série Vánoce se Severáčkem.

První z těchto koncertů proběhl v pátek 16. prosince v kostele Svatého Antonína Paduánského v Ruprechticích. Zahájili jsme ho s několika písněmi, které jsou stálou součástí našeho repertoáru. A po nich konečně přišlo to, na co jsme se poctivě připravovali od letního soustředění v Letařovicích, Rybova Česká mše vánoční. Tato skladba zazněla za doprovodu orchestru ZUŠ Liberec a za účasti skvělých sólistů, kterými byli Eliška Mervartová, Andrea Čančarová-Houfková, Jakub Ryšánek a Jaroslav Patočka. A my všichni víme, že, když zní Rybovka, už opravdu přichází Vánoce.

Sobotní dopoledne zahajuje koncert v libereckém Koloseu, kde se představují naše přípravná oddělení, tedy Malí zpěváčci, Broučci a Plamínek. Ovšem ani Hlavní sbor zde nemůže chybět, a proto je zde v zastoupení komorního sboru Severáčku. Ti nejmladší i ti nejstarší, všichni máme velký úspěch, největší samozřejmě všichni společně, při završení koncertu společným zpíváním.

A teď tu máme to, na co už všichni netrpělivě čekají, slavnostní vánoční koncert v Koloseu, který se koná v sobotu 17. prosince večer. Tady už dostane prostor celý Hlavní sbor. Spolu s harfou svěřenou do rukou Markéty Doubravské představujeme, až na jednu část, celý cyklus Ceremony of Carols. Později přijdeme koledovat nejen z Těšínska, ale dokonce z celé Evropy a to s půvabným cyklem Milana Uherka doprovázeným flétničkami. A když se nakonec připraví instrumentalisti, pod pódiem se sejdou bývalí Severáčci a nastoupí pan Patočka, všichni už vědí, že vrcholem vánočního koncertu bude Pastorela Incunda.

Na poslední koncert z této šňůry se vydáváme do Litvínova. Ve zdejším kostele mají takovou zimu, že se nad sborem vznáší velký oblak páry, která nám všem jde od úst. Ale i přes to, že jsme i ve čtyřech vrstvách oblečení promrzlí až na kost, je tento koncert velmi úspěšným zakončením našich severáčkovských Vánoc.

A na úplný závěr bych Vám všem chtěla jménem celého sboru popřát šťastné a spokojené prožití vánočních svátků.

Barbora Hálková | 2. soprán

    Komentáře