Andrea Čančarová Houfková

Andrea Čančarová Houfková (*1980) zpívala od osmi let v libereckém dětském sboru Severáček. V roce 2006 absolvovala na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni obory hudební výchova a sólový zpěv. Po studiích na univerzitě se v sólovém zpěvu dále vzdělávala u prof. Svatavy Šubrtové.

Již za studií zpívala externě v operním sboru divadla J. K. Tyla v Plzni. V lednu 2006 účinkovala s Plzeňskou filharmonií v pořadu Wolfi, to je přece císařovna k oslavám 250. výročí narození W. A. Mozarta. Jako členka operního souboru spolupracovala s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci (např. Kuchtík v Rusalce). Kromě pěvecké práce se věnuje i hře na varhany (varhanní kurzy v německé Žitavě pod vedením N. Bethkeho).

Po ukončení studií začala spolupracovat se Severáčkem jako sbomistryně přípravných oddělení a hlasová pedagožka. Na koncertech Severáčku účinkovala mj. též jako sólová zpěvačka (např. Athény – premiéra skladby Otče náš L. Cottakise).

V roce 2014 založila počernický dětský sbor Rokytka, kde ve čtyřech odděleních zpívá na sto dětí ve věku od 3 do 14 let. S tímto sborem získala zlaté pásmo na sborovém festivalu Zahrada písní v Praze.  Od roku 2014 také vede scholu Cantabundus při kostele sv. Alžběty Durynské v Praze-Kbelích.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění