Radka Fryčová

Radka Fryčová (*1977) získala hudební průpravu jako členka Severáčku, se kterým v letech 1984 až 1995 absolvovala stovky koncertů u nás i v zahraničí. Studovala na SPgŠ Jeronýmova v Liberci obor předškolní a mimoškolní výchova. V hudebním vzdělání pokračovala na konzervatoři v Pardubicích v oboru operní zpěv, kde byla členkou vokálně-instrumentálního souboru ReBelcanto, vedeného hudebním skladatelem Miroslavem Raichlem. Vysokoškolské vzdělání získala na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor Evangelická teologie). Po mateřské dovolené vyučovala hru na zobcovou flétnu na ZŠ Oblačná v Liberci.

Od září 2012 pracuje jako sbormistryně přípravných oddělení Severáčku.

Kontakty

Silvie Langrová
sbormistryně Severáčku, umělecká šéfka sboru
Radka Fryčová
sbormistryně přípravných oddělění